loader image
Reservation

Tis the season for our

Christmas Specials

Christmas Menu

2 Courses £24.90 / 3 Courses £29.90

Advanced Bookings Only

yn cynnwys gwydraid o win mwll neu ddiod meddal - glass of mulled wine or soft drink alternative

STARTERS

Cawl llysieuol y Gaeaf a bara menyn - Winter Vegetable Soup

served with warm bread and butter

Roulade Eog a Chorgimwch dail salad - Salmon and Prawn Roulade

salad leaves

Pate Brandi ac Afu Cyw iâr efo siytni Cymreig a bara menyn - Chicken Liver and brandy pate

Welsh chutney, bread and butter

Madarch Garlleg efo ciabatta wedi ei dostio - Garlic Mushrooms

toasted ciabatta

MAINS

Twrci Rhost Traddodiadol | Traditional Roast Turkey

llysiau tymhorol, pwdin Swydd Efrog, stwffin, moch mewn blancedi, panas wedi eu rhostio mewn mêl, grefi Nadoligaidd. Seasonal vegetables, Yorkshire pudding, stuffing, pigs in blankets honey roasted parsnips, festive jus

Rhost Cnau | Mixed Nut Roast

tatws rhost, panas wedi eu rhostio mewn mêl, llysiau ardd tymhorol grefi fegan Roast potatoes, honey roasted parsnips, seasonal garden vegetables vegan jus

Ffiled eog | Pan Fried Fillet of Salmon

spigoglus wedi brwysio, llysiau tymhorol Braised spinach, seasonal vegetables

Cig Eidion | Slow Cooked Beef

pwdin Swydd Efrog, panas wedi eu rhostio mewn mêl, tatws rhost, llysiau tymhorol efo grefi. Yorkshire pudding, honey roasted parsnips, roast potatoes, seasonal vegetables with a rich jus.

DESSERTS

Pwdin Nadolig, Saws Brandi | Christmas Pudding, brandy sauce

Crème Brûlée, Ffrwythau ffres | Crème Brûlée, fresh fruit

Cacen Siocled Truffle, gyda hufen | Chocolate Truffle Cake, pouring cream

Alergedd – Os oes unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r fwydlen, holwch eich gweinydd a fydd yn fwy na hapus i’ch cynorthwyo.
If you have any allergies or questions about our menu, please speak to your server who will be happy to help you
Mae’n rhaid archebu bob pryd o’r fwydlen Nadolig 48 awr o flaen llaw gan gynnwys y niferoedd o bobl. Bydd £10 y pen o flaendal yn ofynnol.
*Parties dining from our Christmas Dinner menu must provide a full preorder 48 hours in advance and numbers provided at this time will be charged for. A deposit of £10 per person will be required to secure all bookings.

We fill up quickly

Book Your Table Now